Šerbo Rastoder

DR. ŠERBO RASTODER
BIOGRAFIJA

Rastoder Šerbo rođen je 13.08.1956.godine u Radmancima, opština Berane (Sandžak) Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu-odsjek za istoriju 1981.godine. Na istom fakultetu je završio postdiplomske studije i odbranio magistarski rad: Jugoslovenska radikalna zajednica u Crnoj Gori 1935-1939 u junu 1987.godine, da bi potom odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom: Socijalno-ekonomski osnov političkih borbi u Crnoj Gori 1918-1929. u junu 1993.godine. Mentor diplomskog, magistarskog rada i doktorske disertacije Šerba Rasto- dera je bio dr Branko Petranović, profesor na odsjeku za istoriju Filosofskog fakulteta u Beogradu.

Podaci o izborima u zvanje

1985-1993 asistent pripravnik i asistentna predmetima istorije jugoslovenskih naroda i Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka
24.02. 1994 izbor u zvanje docenta
7.05. 1999 izbor u zvanjevanrednog profesora
2005. izbor u zvanje redovnog profesora

Pedagoški rad na Univerzitetu

Dodiplomske studije

Od septembra 1993. godine predavao predmete:Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka (na odsjeku za istoriju i geografiju), Opšta istorija XIX i XX vijeka (na odsjeku za sociologiju)
1995-2002 Opšta istorija XIX vijeka na odsjeku za istoriju-geografiju
od septembra 2001. Istorija Jugoslavije naodsjeku za istoriju-geografiju potvrđeno odlukom NN Vijeća Univerziteta od 15.02.2002
od oktobra 2004. Savremena politička istorija na Pravnom fakultetu- odsjek za politikologiju, odnosno Fakultetu političkih nauka od 2006.
Postdiplomske studije
od oktobra 2002. Istorija Evrope 1789- 1945; Istorija Evrope 1945-1991 i specijalistički kurs "Velike sile i mali narodi " - Centar za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore
od oktobra 2002. Opšta istorija evropskog društvaXVI – XI vijeka , Filosofski fakultet u Tuzli, Odsjek za istoriju
od maja 2005. Metodologija istorijskih istraživanja iIstoriografija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za istoriju


Stručni i javni angažman

1999-2004 Redovni članDukljanskeakademijenaukaiumjetnosti
član Odbora za istorijske nauke CANU od 1993. godine
član Odbora izdavanje izvora za istoriju Crne Gore CANU od 1994
2001- 2005 član Upravnog odbora Istorijskog instituta Crne Gore
od 1997-2000članPredsjedništvaDruštva istoričaraCrneGore
1999-2002 član Upravnog odbora za Otvoreno društvo Crna Gora
2001- 2005 Član Savjeta Centra za međunarodne studije
od 2002 član Savjeta RTCG
2000-2002 potrpredsjednikSavjetaFilosofskogfakulteta
od 2001 članUpravnogodboraCentraza ljudskapravapriUniverzitetuCrneGore
2001-2003 Prvibirani i izabrani predsjednik Foruma Bošnjaka- muslimana CrneGore
2001- 2003. Član Savjeta kurikularne komisije za reformu školstva i koordinator za oblast društvenih nauka (istorija, geografija, građansko obrazovanje )
od 2003. član Savjeta za opšte obrazovanje Crne Gore
2001- 2003 Potpredsjednik je Nacionalnog komiteta za dijasporu
2001- 2003 član Nacionalnog savjeta "Lynk Diversity"
od 2003 član je ekspertskog tima UN u timu od 100 naučnika iz čitavog svijeta na projektu "Dissolution of Yugoslavia ", sekcija "Indepedendence &the Fate of Minorities".
Od 1994. članUpravnogodboraMaticecrnogorske
Od2004. članNacionalnogForuma"Obrazovanjezasve" podpokroviteljstvomUNESCA
2004- 2005. član prvog Savjeta "Grupe za promjene "
2004-2006. član Izvršnog odbora Pokreta za nezavisnu Crnu Goru
Od 2007 Prvi birani i izabrani Predsjednik Savjeta Bošnjaka Crne Gore
Časopisi

- od 1997. urednik Almanaha", časopisazaizučavanjekulturno-istorijskognasleđaMuslimana–BošnjakauCrnojGori
- 1994-1998 član redakcije "Istorijskih zapisa "
- od 2002 član redakcije "Istorijskih zapisa
- od 2000. članredakciječasopisa"Matica", časopis za društvena pitanja , nauku i kulturu

NAPOMENA:
Osnovnipredmetnaučnoginteresovanjaprof.dr ŠerbaRastoderajeIstorijaCrneGorei Jugoslavije XIXiXXvijekaiteorijsko-metodološkiproblemiistorijskenauke. Autorjei koautor šesnajest naučnihmonografija, pisacpogovoravišeknjiga, koautor udžbenika istorije za gimnaziju, autor skripte, urednik i recenzent preko 60 posebnih izdanja, autor preko200 naučnihpriloga, članakairaspravaioko200 prikaza, priloga, eseja, bilješkiiosvrta. Autor je više od 150 enciklopedijskih jedinica za "Enciklopediju Crne Gore "i "Crnogorsku enciklopediju". Urednik i koautor "Istorijskog leksikona Crne Gore". Učestvovao je na izradi više projekata međunarodnog karaktera, okruglih stolova i tribina iz oblasti istorije, ljudskih prava, interetničkih odnosa, medija i kulture. Tokom 2004. boravio na studijskom usavršavanju u SAD po osnovi programa za medije. Držao predavanja o istoriji i multikulturi Crne Gore u više zemalja Zapadne Evrope i SAD. Knjige i djela dr Rastodera su prevedene na najveće svjetske jezike: engleski, francuski, njemački i ruski
STUDIJE I MONOGRAFIJE

1.Dr Nikola Dobrečić, arcibiskup barski i primas srpski 1872-1955,život i djelo,Prilog izučavanju istorije barske arcibiskupije,Mediteran, Budva 1991(koautorsko djelo).

2.Životna pitanja Crne Gore 1918-1929, Kulturni centar Bar,Biblioteka "Barski ljetopis",Bar 1995

3.Političke borbe u Crnoj Gori 1918-1929, Zadužbina Andrejević,Biblioteka Disertatio,Beograd 1996

4. Skrivana strana istorije,Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-1929,I- IV,Zbornik dokumenata,Biblioteka Nidamentym,Bar 1997

5. Političke stranke u Crnoj Gori 1918-1929,Conteco, Bar, 2000

6. Janusovo lice istorije , VIJESTI, Podgorica, 2000

7.Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore , prevod izdanja iz 1921, Conteco, Bar, 2001 (pogovor)

8.Petrovići u egzilu- suton jedne dinastije, CANU , Podgorica , 2002 ( Poseban otisak iz Zbornika radova sa naučnog skupa "Dinastija Petrović Njegoš " 227-301)

9. Udžbenik za IV razred gimnazije (koautor ), Zavod za udžbenike, Podgorica , 2003

10.Crna Gora u egzilu 1918- 1925, I-II, Istorijski institut Crne Gore, Almanah, Podgorica, 2004

12. Uvod u istoriju, autorizovana predavanja, 2006

13. Istorijski Leksikon Crne Gore I- V, Vijesti, Podgorica, 2006, urednik i koautor

14. Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003, (koautor), Podgorica, 2006

15 . History of Montenegro , (koautor), Podgorica, 2006

16. CrnaGora i velike sile, Podgorica 2007[koautor]
17. BOŠNJACI/MUSLIMALI CRNE GORE IZEMĐU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Doc. dr. sci. Redžep Škrijelj - Prijedlog za publikovanje 

 
Fotogalerija
Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
30. 10. 2016
Foto galerija - Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
IFTAR sa izbeglicama u Sloveniji
05. 07. 2016
U KŠD Sandžak, smo u subotu 02.07.2016 i u nedelju 03.07.2016 održali ramazanski iftar za izbeglice, koje se trenutno nalaze u Sloveniji. Atmosfera je bila odlična i na licama izbeglica se je vidjelo zadovoljstvo i zahvalnost. U veliku čast i
Vseh: 3980 since 24.10.2012
Ta mesec: 345
Ta teden: 93
Danes: 3