Informativni sastanak bošnjačkog kulturnog saveza slovenije

 

05. 01. 2011

INFORMATIVNI SASTANAK BOŠNJAČKOG KULTURNOG SAVEZA SLOVENIJE

Ljubljana 3. januar 2011.

Na inicijativu Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije (BKSS) održan je informativni sastanak za sva Bošnjačka društva u Sloveniji. Cilj ovog sastanka bio je informisanje kulturnih društava o aktivnostima BKSS i njegovom učestvovanju u donošenju deklaracije o politiki Republike Slovenije prema novim nacionalnim zajednicama. Sastanku je pedsjedavao predsjednik BKSS g. Fahir Gutić. Prisustvovali su, pored predstavnika društva »Biser« Jesenice i društva »Ljiljan« Ljubljana, kao članica BKSS, još i predstavnici KUD »Sevdah« Ljubljana,Bošnjačko omladinsko kulturno društovo Velenje i KU »Sandžak« Slovenija. Na sastanak su bila pozvana i ostala društva u R. Sloveniji koja okupljaju Bošnjake ili muslimane sa područja nekadašnje Jugoslavije.

BKSS je zajedno sa savezima nacionalnih zajednica Srba, Hrvata, Crnogoraca, Makedonaca i Albanaca aktivno učestvovuje u radu na poboljšanju položaja i prava naroda sa prostora ex Jugoslavije. Proizvod tog rada je priprema deklaracije o politiki R. Slovenije prema novim nacionalnim zajednicama. Prema toj deklaraciji, predviđeno je da se ustanovi savjet nacionalnih zajednica, kao savjetodavno tijelo u vladi R.Slovenije. Nesporno je da smo do sada u R. Sloveniji, kao njeni državljani, uživali sva pojedinačna prava kao i svi ostali. Ovom deklaracijom ispunjava se osnovni preduslov za očuvanje kolektivnih prava naroda ex Jugoslavije u smislu očuvanja identitete i očuvanju kulture, tradicije, jezika i ostalih segmenata koji jedan narod čine posebnim. Na taj način se stiču uslovi da i Bošnjačka zajedica, ravnopravno, sa ostalim zajednicama i većinskim Slovenačkim narodom čine Sloveniju kao multinacionalnu i multikulturnu zajednicu u pravom smislu te riječi. Savjet kao takav, bio bi glavni predstavnik pomenutih nacionalnih zajednica u suradnji sa organima vlasti R. Slovenijie, te bi na taj način osigurao i predstavljao interese nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u R. Sloveniji.

Deklaracija bi trebala da bude na dnevnom redu Slovenskog Parlamenta u januaru mjesecu ove godine.
Treba napomenuti da je BKSS potpisnik deklaracije u imenu Bošnjačkog naroda u R. Sloveniji, čime je dat legitimitet budućem savjetu, u kojem ćemo i Bošnjaci imati svog predstavnika, da predstavlja našu nacionalnu zajednicu pred državnim institucijama.
Na sastanku je bilo govora i o načinu uključivanja društava koja nisu članovi BKSS te o proširenju suradnje. BKSS je zajednica u koju su za sada uključena tri KUD ( Ljiljan Ljubljana, Izvor Kranj i Biser Jesenice). Na samom sastanku je Bošnjačko omladinsko kulturno društvo Velenje predalo molbu za članstvo (na osnovu odluke njihove skupštine). Predsjednik BKSS g. Gutić je ponudio društvima, prisutnim na ovom sastanku, da se uključe u BKSS koji im nudi kadrovsku i informacijsku pomoć. U bližoj budućnosti, po donošenju deklaracije, sva društva uključena u savez moći će da računaju i na financijsku pomoć BKSS odnosno na raspodjelu sredstava koja će biti namijenjena nacionalnim zajednicama kao krovnim organizacijama odnosno njenim članicama.
Svakako, kako su istakli i g. Gutić i sekratar BKSS g. Admir Baltić, pomoć Bošnjačkim društvima nije uslovljena sa članstvom u BKSS jer ona i do sada postoji i biće uvjek na raspolaganju.
Sastanak je pokazao da su mnoge stvari u samom BKSS-u usklađene. Neka društva koja su bili članovi BKSS (Ljiljan Kranj, Društvo Sana Sanica i klub muslimana Vrhnika) a nepostoje više izbrisana su iz članstva u BKSS-u.
Predsjednik KU »Sandžak« g. Kalač Amer zahvalio se BKSS na pozivu na ovaj sastanak kao i na pomoći, dostavljnja informacija o projektima i izradi dokumentacije o tim projektima, koje je BKSS do sada davao našem udruženju. Nadamo se, da će se ta suradnja i dalje nastaviti, odnosno da da će se još povećati. Pored ostalog, g. Kalač je istakao, stvarnu obavezu za povezivanje i još bolju suradnju između društava koja okupljaju Bošnjake u Sloveniji te izgradnju jačeg BKSS kao kulturne institucije našeg naroda.
Prisutni na sastanku pokazali su veliku želju za još većom suradnjom između društava. Koliki je značaj ovakvih okupljanja pokazuje i činjenica da je na samom sastanku došlo do nekoliko ideja o nekim zajedničkim projektima između predstavnika pojedinih društava.
Iz iskustva predstavnika Bisera i Ljiljana, čiji predstavnici su to posebno istakli, pokazuje se da ulazak u BKSS nikako ne ugrožava autonoman rad samih društava, ne prestavlja nikakvu prepreku niti otežava dalji rad društva nego, naprotiv, pomaže još boljem i efikasnijem radu i daje još više mogućnosti za dobijanje svestrane pomoć od BKSS.

Intervju s poslanko Janjo Klasinc: Deklaracija bo obrnila nov list v delovanju vaših društev-
pročitajte na http://www.bosnjak.si/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=34

 
Fotogalerija
Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
30. 10. 2016
Foto galerija - Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
IFTAR sa izbeglicama u Sloveniji
05. 07. 2016
U KŠD Sandžak, smo u subotu 02.07.2016 i u nedelju 03.07.2016 održali ramazanski iftar za izbeglice, koje se trenutno nalaze u Sloveniji. Atmosfera je bila odlična i na licama izbeglica se je vidjelo zadovoljstvo i zahvalnost. U veliku čast i
Vseh: 2048 since 24.10.2012
Ta mesec: 175
Ta teden: 29
Danes: 1