Sandžačko kulturno društvo Slovenije osnovano je 5. aprila 1997 godine u nadi, da će se Bošnjaci iz bivše Jugoslavije koji su emigrirali i naseljavali se širom Slovenije, okupljati i održati njihovu kulturu. Zato su osnovali organizaciju kulturno i sportsko društvo Sandžak u Sloveniji, koja bi sačuvala i nastavila tradiciju naših predaka.