Surađivanje s drugim društvima

KD Sandžak najviše surađuje sa drugim bošnjačkim društvima na područjima gdje dominiraju muzika, igra i sport. Najviše je surađivalo sa KUD Biser i s društvima Ljiljan i Društvom zemljaka Plava i Gusinja „Izvor“. Na tim druženjima predstavljale su se folklorne sekcije društava. Surađivali su i na šahovskim i nogometnim turnirima.

Manje suradnje je bilo na književnim večerima, promocijama knjiga i na seminarima.
Društvo je učestvovalo i na priredbama koje je organizovalo Makedonsko kulturno društvo Ciril i Metod. Folklorna grupa učestvuje na Dnevih narodnih noš u Kamniku, na kojima mnogo društava i organizacija (iz Slovenije i iz drugih država) predstavlja svoje narodne nošnje i to je prilika za međusobno upoznavanje.
Više puta su učestvovali na priredbama koje su organizovala društva iz Sandžaka. Folklorna sekcija nastupala je u gradovima Sjenica, Rožaje i Novi Pazar. Posjetili su ih članovi folklora iz Rožaja i iz Petnjice.
Sa Sandžakom ne održavaju veze samo preko folklora, već surađuju i sa pjesnicima, piscima i drugim uglednim ljudima iz matice. Čitaocima redovno predstavljaju djela umjetnika u listu Glas Sandžaka. Udruženje su već posjetili neki umjetnici iz Sandžaka i BiH. Surađivali su i sa bošnjačkim društvima iz Austrije i Švajcarske, i to najviše takošto je folklorna grupa učestvovala na nastupima koje su organizovala društva iz tih država.

 
Fotogalerija
Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
30. 10. 2016
Foto galerija - Kulturni dnevi Sandžaka v Kamniku
IFTAR sa izbeglicama u Sloveniji
05. 07. 2016
U KŠD Sandžak, smo u subotu 02.07.2016 i u nedelju 03.07.2016 održali ramazanski iftar za izbeglice, koje se trenutno nalaze u Sloveniji. Atmosfera je bila odlična i na licama izbeglica se je vidjelo zadovoljstvo i zahvalnost. U veliku čast i
Vseh: 3149 since 24.10.2012
Ta mesec: 265
Ta teden: 63
Danes: 3