Potpisanu izjavu pošaljite na adresu udruženja: Kulturno športno društvo Sandžak v Sloveniji, usnjarska 9, 1241 Kamnik, ili je predajte lično članu upravnog odbora).

*za osobu mlađu od 15 godina izjavu potpisuje jedan od roditelja ili administratora.

Odaberite jezik