Pozdrav prisutnih zaželi srećan i produktivan rad skupštine.  Nakon kratkog nagovora prisutnih predlaže radno predsedništvo za vođenje skupštine, predsednika, dva člana, dva verifikatora i zapisničara. Radno predsedništvo skupštine, proverava prisutnost članova, dovoljno za kvorum i početak skupštine. U primeru, da nije prisutan dovoljan broj članova se skupština odloži za pola sata, ako ni tad nije prisutan dovoljan broj članova, skupština može, da počne sa radom sa jednom desetinom članstva. Pošto se ustanovi kvorum skupština počinje sa radom.

Svi predlozi se potvrde glasanjem, predsedavajući  posle svakog izlaganja, oblikuje zaključak  izlagača. Glasanje na skupštini je javno, za regularnost  glasanja vodi evidenciju izborna komisija. Predsedavajući brine za nesmetan rad skupštine tako, da ima pravo uzeti riječ govorniku ako se ne pridržava načela za paravilan rad skupštine. Svaki govornik ima ograničeno vrijeme izlaganja. Zapisnik sa skupštine potpiše komisija za verifikaciju zapisnika. Morebitne predloge za organe društva i upravnog odbora, vas molimo, da pošaljete u pisanoj obliki  10 dana prije skupštine ili na mail adresu društva. Članovi imenovani za organe društva moraju biti prisutni na skupštini.

Odaberite jezik